Verkoopvoorwaarden van Ruitershop Iberica

1 – Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, welke door de afnemer en Ruitershop Iberica gesloten worden. Een afnemer kan in dit geval zowel een particulier als een bedrijf zijn.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing

2 – Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% B.T.W.

Nadat de afnemer akkoord gaat met de voorwaarden en de bestelling voltooid heeft, ontvangt de afnemer een orderbevestiging per e-mail. Deze opdrachtbevestiging fungeert direct als factuur met BTW-vermelding.

Ruitershop Iberica kan haar prijzen aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen dan reeds voltooid werden.

3 – Betaling

Bij de afhandeling van uw bestelling krijgt u het volledig te betalen bedrag te zien, inclusief BTW en verzendkosten. De betaling vindt plaats via Bancontact, Ideall, Carte Blau, Visa of PayPall. Pas nadat wij het volledige bedrag op onze rekening ontvangen hebben zullen wij het pakket versturen.

4 – Betalingsverplichting
Als afnemer in gebreke blijft aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, kan Ruitershop Iberica niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Ruitershop Iberica moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte.

De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro. Indien Ruitershop Iberica kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Ruitershop Iberica blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de koopprijs en eventuele andere aan Ruitershop Iberica verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

5 – Verzendingskosten
Verzendingskosten brengen wij slechts eenmaal per bestelling in rekening. De verzendkosten worden in rekening gebracht in functie van volume en gewicht van het pakket (aantal stuks). Het door de klant aanpassen van (delen van) de order kan echter extra verzendkosten met zich meebrengen.
Verzendkosten worden als volgt in rekening gebracht: voor Belgie: een basistarief van 5 euro voor een pakket tot 10 kg, voor Nederland en andere landen binnen Europa 10 euro voor een pakket tot 10 kg . Voor zendingen buiten Europa 30 euro voor een pakket tot 10 kg. Per extra stuk van éénzelfde artikel wordt er 2€ extra aangerekend voor het extra gewicht en volume. Voor enkele artikelen met een groot gewicht of volume wordt er een extra tarief aangerekend.

6 – Aanbiedingen
De aanbiedingen gelden zolang vermeld op www.Ruitershop Iberica.be. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Ruitershop Iberica kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7 – Beeindiging
Iedere bestelling kan tot binnen 14 dagen na orderdatum worden geannuleerd. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden.
Indien een afnemer niet binnen 14 dagen de bestelling annuleert is de afnemer betalingsplichtig.

8 – Levering
Alle bestellingen worden, mits voorradig, verstuurd in de week volgend op de ontvangst van de betaling.

Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail meegedeeld worden.

Sommige artikelen hebben wij niet op voorrad en moeten besteld worden bij de fabrikant. Voor deze artikelen kan de levertermijn oplopen tot maximaal 6 weken. Indien de 6 weken zouden overschreden worden, heeft de klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren

Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De afnemer heeft met akkoord van Ruitershop Iberica, de mogelijkheid om de order te annuleren, dan wel mag de afnemer vervangende artikelen bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

9 – Afkoelingsperiode
Na ontvangst van de door de afnemer bestelde artikelen, heeft de afnemer het recht om de bestelde artikelen, of een deel hiervan, zonder reden van opgave binnen 14 werkdagen na ontvangst retour te zenden. Dit is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. Na het aanmelden van een retourzending wordt er een bevestiging per e-mail verzonden.

Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag, minus door Ruitershop Iberica gemaakte verzendkosten en eventuele creditcard provisies, binnen 30 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen met Ruitershop Iberica. Dit recht is niet meer van toepassing indien:

  • product zichtbaar gebruikt of beschadigd is

  • de afnemer zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

  • de originele verpakking/aanhechting van de labels ontbreekt

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Ruitershop Iberica gaat er vanuit dat de afnemer de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco of rembourszendingen ter attentie van Ruitershop Iberica worden niet in ontvangst genomen.

Op aanvraag of op maat gemaakte artikelen kunnen in geen geval worden teruggenomen.

10 – Aansprakelijkheid
Ruitershop Iberica is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Ruitershop Iberica nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen.

De door Ruitershop Iberica aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven .

11 – Privacy & Veiligheid
Alle persoonsgegevens worden bij Ruitershop Iberica opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Ruitershop Iberica stelt alleen de noodzakelijke gegevens beschikbaar aan een Payment Service Provider om de betalingstransactie te voltrekken. De adres- en e-mail gegevens worden alleen bij onzuivere transacties verzonden naar de Payment Service Provider.

12 – Geschillen
Ruitershop Iberica zal altijd proberen om, als afnemer onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met afnemer op te lossen.

Mochten Ruitershop Iberica en afnemer in geschil blijven, dan dient het geschil door de meest gerede partij te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement West-Vlaanderen  België.

13 – Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Ruitershop Iberica.

Geef een antwoord